Anna Wolff-Kufel

Anna Wolff-Kufel

 

Coach
Specjalizacja, czyli opanowała na poziomie 4:

 

  • Coaching biznesowy, czyli coaching skupiony na planach i celach biznesowych
  • Executive coaching, czyli coaching kadry zarządzającej, którego celem jest szeroko pojęty rozwój kompetencji i umiejętności menedżerskich
  • Coaching zawodowy, czyli coaching związany z rozwojem kariery zawodowej
  • Coaching personalny, tzw. life coaching, skoncentrowany na celach osobistych
  • Zarządzanie zespołami pracowników
  • Zarządzanie projektami szkoleniowymi i doradczymi
Doświadczenie:

 

Ukończyła studia podyplomowe z zakresu: coachingu; zarządzania zasobami ludzkimi dla menedżerów; komunikacji społecznej i PR oraz zasad wykorzystania środków unijnych.
Dyplomowany coach, łącznie zrealizowała ponad 800 godzin coachingu na terenie całej Polski dla kadry zarządzającej i pracowników szeregowych, m.in. na rzecz: funkcjonariuszy i pracowników więziennictwa czy pracowników branży hotelarskiej.
Od początku kariery zawodowej związana z branżą szkoleniową, uczestniczyła do tej pory wrealizacji siedemnastu projektów szkoleniowo – doradczych, w tym w 8 z nich jako kierownik/koordynator.
Współpracowała m.in. z Eureka Sp. z o.o. i Eureka Technology Park Sp. z o.o., Hagans Logistic Sp. z o.o., Fundacja Pro Futuro, gdzie była odpowiedzialna za obszary takie jak: motywowanie i coaching pracowników, zarządzanie zespołami, rekrutację i selekcję, nadzór merytoryczny projektów, tworzenie planów szkoleniowych, monitoring i ewaluację wskaźników projektowych, opracowanie narzędzi i dokumentacji ewaluacyjnej, przeprowadzanie badań ewaluacyjnych.
Pasje i zainteresowania:

 

Zawodowo: efektywne metody rozwoju osób i przedsiębiorstw.
Prywatnie: nieustanna nauka gry na pianinie oraz labradory.
Motto życiowe:

 

„Pozwólmy ludziom być szczęśliwymi według ich własnego uznania” – B. Prus
Lubi, to co robi, bo:

 

Lubi patrzeć na ludzi, którzy pokonują własne słabości, walczą z przekonaniami,
realizują marzenia, sięgają gwiazd…