Szkolenia sprzedażowe

Jak pozyskać i utrzymać klienta

 

W rzeczywistości, w której świadomość powszechności stosowania technik sprzedaży jest coraz większa, trzeba sięgać po rozwiązania, które spowodują, że klienci, kupując produkty i usługi Państwa Firmy, będą chcieli po nie wracać. Można to osiągnąć jedynie poprzez autentyczność, otwartość, budowanie wzajemnej relacji i pracę na wspólnych wartościach, łączących sprzedawcę i klienta.
Efektem naszych projektów szkoleniowych, adresowanych do sprzedawców, handlowców, doradców klienta i szefów sprzedaży jest wywołanie u uczestników szkoleń chęci pracy na poziomie eksperta, dla którego celem jest sam klient i odpowiadanie na jego bieżące potrzeby. Dzięki narzędziom, które oferujemy, Państwa handlowcy będą mogli tworzyć i poszerzać rynek sprzedaży, zamiast go powtarzać. Poprzez systematyczną informację zwrotną udzielaną uczestnikom szkoleń, pomagamy usprawniać procesy sprzedażowe, ułatwiając kupowanie Państwa klientom, co prowadzi do
budowania długotrwałych relacji z klientami i przekłada się na osiąganie lepszych wyników sprzedażowych.