Systemy premiowe

Które stanowiska są najbardziej przychodotwórcze? Jak nagradzać pracowników na tych stanowiskach? System premiowy, a co za tym idzie, system motywacyjny pracowników stanowi jeden z najważniejszych elementów pracy z ludźmi. A przecież nie ma nic lepszego niż zaangażowany w swoją pracę i oddany firmie pracownik. Dobrze ułożony i wdrożony system motywacyjny podnosi jakość pracy ludzi, ich zaangażowanie, wyniki, zadowolenie z pracy, którą wykonują i z miejsca, w którym pracują.