Standardy sprzedaży

Sprzedaż, obsługa klienta, a nawet zarządzanie działem czy zespołem pracowników zawsze powinny być realizowane według najlepszych praktyk, zwyczajów i skutecznych technik. My pomagamy je ustandaryzować w taki sposób, aby były najbardziej skuteczne, pozwalały się duplikować i dawały pracownikom pewną autonomię, dzięki której znajdą miejsce na własne doświadczenia, techniki i osobowość. To powoduje, że zarówno klienci, jak i pracownicy mogą liczyć zawsze na taką samą jakość współpracy i obopólne zadowolenie.

Skuteczne standardy sprzedaży i obsługi klienta powodują, że sprzedawcy, obsługa customer service, recepcjoniści, kelnerzy i menedżerowie, pracują według najlepszych praktyk, będących swego rodzaju nawigacją, do której w każdym momencie mogą wracać zarówno bardziej, jak i mniej doświadczeni pracownicy. Dodatkowo, techniki i modele zawarte w standardach oparte są zawsze na specyfice działania firmy i jej klientów, dzięki czemu stają się one niezwykle cennym narzędziem szkoleniowym i podręcznikiem dla pracowników.