Assessment center

Badania i oceny pracownicze są narzędziami, które wykorzystane we właściwy sposób dają możliwość rozwoju personelu, poprzez angażującą informację zwrotną.

Asessment center jest metodą, badającą predyspozycje pracownika lub kandydata na pracownika i jednocześnie metodą selekcji polegającą na zaangażowaniu osoby badanej w szereg narzędzi (studia przypadku, odgrywanie ról, symulacje, wywiady fokusowe), pozwalających na ocenę poziomu kompetencji i dokonanie najbardziej trafnego wyboru.

Development center bazując na odpowiednio dobranych narzędziach, wskazuje potencjał rozwojowy pracownika, jego mocne strony, talenty i zasoby oraz obszary wymagające wzmocnienia i pracy. Dzięki temu trenerzy i asesorzy wskazują w raporcie po badaniu i podczas indywidualnej sesji coachingowo – doradczej kierunek rozwoju pracownika.

Badanie 360 stopni, to badanie polegające na analizie zachowań pracownika i jego ocenie z 4 różnych perspektyw:

1. perspektywa samego pracownika,

2. perspektywa jego bezpośredniego przełożonego,

3. perspektywa współpracowników,

4. perspektywa podwładnych (czasem klientów).

Zaletą badania jest jego obiektywizm, gdyż w wyniku uwzględniane są wszystkie składowe jego oceny. Na sesji informacji zwrotnej, poza analizą wszystkich wyników badania, szczególną uwagę przywiązujemy do obszarów poniżej średniej badanej oraz rozbieżności pomiędzy grupami ocen, aby na tej podstawie zbudować plan doskonalenia pracownika.