Coaching

Coaching jest obecnie jedną z najskuteczniejszych metod rozwojowych, zarówno w kontekście jednostkowym, jak i grupowym.
Nasza propozycja, to kilka indywidualnych sesji coachingowych, skupionych wokół konkretnego celu.
Coaching zakłada, że każdy człowiek posiada odpowiedni potencjał oraz wszelkie niezbędne zasoby do osiągnięcia określonego przez siebie celu.
Jest nietypowym wsparciem, gdyż daje wolność wyboru celu oraz drogi,
która prowadzi do jego osiągnięcia i gwarantuje tym samym unikatowość i indywidualizm każdego procesu. Nie ma bowiem dwóch takich samych sesji czy procesów coachingowych.
Zadaniem coacha jest przede wszystkim towarzyszenie w procesie realizacji celu, motywowanie oraz wydobywanie potencjału danego człowieku. Coach nie ocenia, nie narzuca, nie doradza. Czuwa nad całym procesem, trzymając się założeń i ram coachingu. Zadaje właściwe pytania, we właściwym czasie, pozostawiając wolną przestrzeń odpowiedzi klientowi.
Prowadzimy sesje coachingowe w oparciu o różne obszary rozwoju, między innymi:
– Coaching biznesowy, czyli coaching skupiony na planach i celach biznesowych;
– Executive coaching, czyli coaching kadry zarządzającej, którego celem jest szeroko pojęty rozwój kompetencji i umiejętności menedżerskich;
– Coaching kariery, czyli coaching związany z rozwojem kariery zawodowej;
– Coaching personalny, tzw. life coaching, skoncentrowany na celach osobistych.